پربازدید

ویدیو

کووید-19

تعداد بستری ها در بخشهای مراقبت ویژه انتاریو از 500 گذشت

انتاریو صبح سه شنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 3065 نفر دیگر به ویروس کرونا مبتلا شده و هشت نفر دیگر به علت ابتلا به این بیماری در گذشته اند.

کریستین الیوت وزیر بهداشت انتاریو گفت 955 نفر از بیماران جدید از تورنتو، 561 نفر از منطقه پیل و 320 نفر از منطقه یورک هستند.

یاد آور می شود که در اوایل ماه مارچ مبتلایان جدید تورنتو به زیر 300 نفر و تعداد مبتلایان جدید منطقه یورک به زیر 100 نفر در روز رسیده بود.

آمار انتاریو

  • تعداد مبتلایان جدید: 3065 نفر
  • جمع مبتلایان تا کنون: 367 هزار نفر
  • تعداد مرگهای جدید: 8 نفر
  • جمع فوتی ها تا کنون : 7460 نفر
  • تعداد افراد بستری در بیمارستانها: 1161 نفر (در صبح سه شنبه ده درصد بیمارستانها هنوز تعداد بستریهایشان را گزارش نداده بودند)
  • از این تعداد 510 نفر در بخشهای مراقبت ویژه بستری هستند که 310 نفرشان به ونتیلیتور متصل هستند.
  • تعداد تستهای تکمیل شده در روز دوشنبه: 37.500 نفر
  • تعداد واکسن تزریق شده در روز دوشنبه: 76.199 دوز
  • جمع واکسن تزریق شده در انتاریو تا کنون : 2.621.839 دوز

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19