پربازید

ویدیو

کووید-19

تعداد بستریها در بخشهای آی سی یو رکورد شکست

تعداد بستریها در بیمارستانهای انتاریو از سه هزار نفر گذشت. تعداد بستریها در بخشهای آی سی یو نیز به بالاترین رقم رسید.

با بستری شدن ۸۰ بیمار دیگر در بخشهای مراقبت ویژه انتاریو، تعداد بستریهای آی سی یو به ۴۶۵  نفر رسید که بالاترین رقم از شروع پاندمی کرونا تاکنون است.

به گفته انجمن بیمارستانهای انتاریو ۲۴۹ نفر از بستری شدگان آی سی یو، به ونتیلاتور متصل هستند.

جمع افرادی که به دلیل کرونا در بیمارستانها بستری هستند نیز به ۳۲۲۰ نفر رسیده.

روز سه شنبه همچنین ۲۱ مرگ مرتبط با کرونا گزارش شد.

در میان بیماران بستری در بخشهای آی سی یو، ۸۳ درصدشان به خاطر ابتلا به ویروس بستری شده اند و ۱۷ درصد به دلایل دیگری بستری شده اما جواب تستشان مثبت بوده.

تا روز سه شنبه ۹۱.۱ درصد ساکنان ۱۲ سال به بالای انتاریو حداقل یک دوز و ۸۸.۵ درصد هر دو دوز واکسن را زده اند.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19