پربازدید

ویدیو

کووید-19

تعداد آتش سوزی های جنگلی انتاریو امسال دو برابر شده

امسال تا کنون 902 آتش سوزی جنگلی در انتاریو به وقوع پیوسته حال آنکه متوسط تعداد آتش سوزی های جنگلی در ده سال گذشته 520 آتش سوزی در سال بوده.

مسئولان انتاریو می گویند انتاریو امسال دو برابر متوسط سالانه، آتش سوزی جنگلی خواهد داشت.

امسال تا کنون بیش از 520 هزار هکتار از جنگل ها و بیشه زار ها به علت این حریق ها سوخته اند حال آنکه متوسط سالانه 153 هزار هکتار است.

دولت انتاریو علت این آتش سوزی ها را خشکی بسیار شدید در شمال انتاریو می داند. اگرچه اثبات ارتباط مستقیم گرمایش زمین با این آتش سوزی ها مشکل است ولی همه کارشناسان و مسئولان هم عقیده اند که گرمایش زمین سبب افزایش تعداد آتش سوزی ها شده و آن را باز هم افزایش خواهد داد.

تا کنون سه هزار نفر از کامیونیتی های فرست نیشن از خانه هایشان تخلیه شده اند و دولت احتمال می دهد که تخلیه پنج هزار نفر دیگر الزامی  شود.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=149607بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19