پربازدید

ویدیوکووید-19

تصاویر هفتـــه: تهران در ترافیک

از بازار به سمت شمال شهر
از بازار به سمت شمال شهر
دختران بالای شهر در خیابان شهرداری / تجریش
دختران بالای شهر در خیابان شهرداری / تجریش
روز تفریح خانواد‌گی در خیابان شهرداری / تجریش
روز تفریح خانواد‌گی در خیابان شهرداری / تجریش
استراحت در کنار خیابان قلمستان / ولی‌عصر
استراحت در کنار خیابان قلمستان / ولی‌عصر
خیابان ولی‌عصر
خیابان ولی‌عصر
ایزوگام اصل دلیجان در خیابان شهرداری / تجریش
ایزوگام اصل دلیجان در خیابان شهرداری / تجریش
سلام از خیابان سعدی
سلام از خیابان سعدی
مقابل بازار بزرگ در خیابان خیّام
مقابل بازار بزرگ در خیابان خیّام
سوار تاکسی موتوری در مرکز تهران
سوار تاکسی موتوری در مرکز تهران
نمای خیابان ولی‌عصر از بالای پل پارک‌ وی
نمای خیابان ولی‌عصر از بالای پل پارک‌ وی

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19