پربازید

ویدیو

کووید-19

تصادف هفت اتومبیل با یکدیگر در عصر خلوت یکشنبه

در عصر خلوت یکشنبه در چهار راهی در نزدیکی دان تاون تورنتو، هفت اتومبیل به هم زدند.

تصادف ساعت چهار و نیم بعدازظهر در تقاطع خیابانهای دوپانت و دافرین روی داد. در این حادثه سه نفر به بیمارستان برده شدند.

ماموران پلیس بعد از حضور در محل به این نتیجه رسیدند که یکی از رانندگان از محل تصادف گریخته. جراحات دو تن از این افراد جدی گزارش شده. تقاطع مذکور به طور موقت برای تحقیقات لازم بسته شد.

تا صبح دوشنبه علت این تصادف هنوز مشخص نبود.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19