پربازدید

ویدیو

کووید-19

تصادف مرگبار در ویلودیل؛ زن راننده از محل گریخت

مرد جوان 34 ساله ای که در ساعات اولیه بامداد دوشنبه درویلودیل سوار بر اسکیت بورد موتوری در حرکت بود، توسط اتومبیل زیر گرفته شد و جانش را از دست داد. 

به گفته پلیس، زنی که راننده اتومبیل بود بعد از تصادف، چنـد لحظـه از اتومبیـل پیـاده می شود ولی بلافاصله به اتومبیلش بازگشته از محل می گریزد. کودکی نیز در صندلی عقب این اتومبیل بوده. 

پلیس به دنبال زنی است که رانندگی اتومبیل نقره ای رنگ از نوع تویوتا مدل Yaris را به عهده داشته. 

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=52141بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19