پربازدید

ویدیو

کووید-19

تصادف در بی ویو / الگن میلز؛ درگذشت دختر 21 ساله، دستگیری سید یاشار طلوعی 21 ساله

در تصادف رانندگی که ساعت 9:30 شب یکشنبه 19 آگوست در تقاطع بی ویو و وود ریور (نزدیک بی ویو ـ الگین میلز) روی داد، دختر 21 ساله ای جانش را از دست داد و جوان 22 ساله ای به شدت مجروح شد. به گزارش پلیس منطقه یورک، تصادف میان تویوتا کمری و شورولت کروز روی داد این دو سوار بر اتومبیل شورولت کروز بودند.

گزارش خبرنگار سلام تورنتو به نقل از بیانیه پلیس منطقه یورک حاکی است که در پی این حادثه دردناک، پلیس راننده اتومبیل دیگر (تویوتا کمری) را به اتهام رانندگی در حال مستی در  محل دستگیر کرد. طبق گزارش پلیس منطقه یورک، فرد دستگیر شده به نام سید یاشار طلوعی 21 سال بیشتر ندارد و ساکن تورنتو است که او نیز در این حادثه دچار جراحات جزیی شد و به بیمارستان برده شد و سپس ترخیص شد.

پلیس منطقه یورک با انتشار بیانیه ای اتهامات وارد آمده بر او را چنین برشمرده است:

ـ رانندگی در حال مستی که منجر به مرگ شده

ـ رانندگی در حال مستی که منجر به جراحت شده

ـ رانندگی خطرناک منجر به مرگ

 ـ رانندگی خطرناک منجر به جراحت جسمی

ـ خودداری از دادن نمونه تنفسبیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19