پربازدید

ویدیو

کووید-19

تست استرس وام مسکن سختتر می شود

مسئول ضوابط بانکی کانادا می خواهد تست استرس وام مسکن را برای متقاضیان مورگیج سختتر کند. چند سال قبل به دنبال افزایش شدید قیمت مسکن در کانادا، دولت فدرال مقرر کرد که از متقاضیان وام مسکن (وام بیمه نشده) تست استرس گرفته شود. در این تست، متقاضی وام مسکن باید نشان دهد که در صورت افزایش چند درصدی نرخ مورگیج، خواهد توانست اقساط ماهانه اش را کماکان بپردازد.

در حال حاضر، نرخ تست استرس عبارت است از: نرخ بازار + دو درصد

برای مثال اگر بانک آماده است به شما وام مسکن با نرخ دو و نیم درصد بدهد، شما باید ثابت کنید که اگر نرخ مورگیج دو درصد دیگر هم بالا برود (Bank rate plus two) و چهار و نیم درصد شود، باز هم می توانید اقساط ماهانه مورگیج تان را بپردازید.

پیشنهاد جدید

پیشنهاد جدید  مسئول مقررات بانکی کانادا این است که نرخ تست استرس به 5.25 درصد یا contracted rate plus two (هر کدام بیشتر باشد) افزایش یابد.

نحوه عمل

هر خریداری که مبلغ پیش پرداخت او برای خرید خانه کمتر از یک پنجم قیمت خرید باشد، باید تست استرس بدهد.

در پی شروع پندمیک کرونا بانک مرکزی نرخ بهره پایه را کاهش داد و همین سبب پائین آمدن شدید نرخ بهره مورگیج شده است.

بازار مسکن کانادا در ماههای اخیر بسیار داغ شده و قیمت مسکن بسیار بالا رفته که یکی از دلایل اصلی همین نرخ بهره پائین مورگیج است.

اما با تغیر مقررات تست استرس، شرایط اعطای مورگیج به متقاضیان سخت تر می شود و تعداد بسیار کمتری واجد شرایط شناخته شده و می توانند مورگیج بگیرند. به این ترتیب تقاضا برای خرید خانه کمتر شده  و احتمالا بازار مسکن  آرام خواهد گرفت.

مثال ملموس

در شرایط کنونی، تست استرس بدین صورت است که متقاضی باید نشان دهد اگر نرخ بهره مورگیج  بالا برود و به 4.79 درصد افزایش پیدا کند باز هم می تواند اقساط ماهانه اش را بپردازد. اما با تغییری که  پیشنهاد شده، متقاضی باید نشان دهد اگر نرخ مورگیج به 5.25 درصد افزایش یابد باز هم می تواند از عهده افساط ماهانه اش بر آید.

قرار است تغییر جدید، در صورت تصویب از اول جون به اجرا در آید.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=143362بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19