پربازدید

ویدیو

کووید-19

تزریق واکسن کرونا برای کودکان پنج تا یازده ساله انتاریو اجباری نیست

دکتر کایران مور Dr. Kieran Moore مسئول ارشد بهداشت عمومی انتاریو گفت تزریق واکسن کرونا برای کودکان پنج تا یازده ساله اجباری نیست و در آینده از آنها پاسپورت واکسیناسیون طلب نخواهد شد.

نوبت دهی و واکسیناسیون این گروه سنی در انتاریو از سه شنبه پیش شروع شد.

دکتر مور روز پنجشنبه گفت اجباری کردن واکسیناسیون برای کودکان و طلب پاسپورت واکسیناسیون از آنها هنگام ورود به فروشگاهها و مراکز مختلف، «بسیار نابالغانه» است، زیرا این کاری است که تازه شروع شده و «ما می خواهیم والدین با اطمینان کافی تصمیم بگیرند و به هیچ وجه نگرانی نداشته باشند. ما می خواهیم والدین بر اساس ریسکها و اطلاعات مربوط به واکسن تصمیم بگیرند.»

او گفت دولت انتاریو در این باره هیچ تصمیمی نگرفته و هر بیزنس مستقل می تواند مستقل از دولت تصمیم بگیرد، «ولی ما در حال حاضر توصیه ای در این باره نمی کنیم.»

او گفت مسئولان بهداشتی قبل از آنکه هر گونه تصمیمی درباره اجباری کردن واکسیناسیون برای این گروه سنی بگیرند نیاز به زمان دارند تا (تأثیر) واکسن را روی این گروه سنی بررسی کنند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=159009بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19