پربازدید

ویدیو

کووید-19

تزریق دوز سوم در انتاریو شروع شد

تزریق دوز سوم واکسن کرونا در انتاریو سرعت گرفته است.

تا پنجشنبه شب گذشته ۲۲۰۰۰ دوز سوم به ساکنان انتاریو تزریق شده است. در انتاریو دوز سوم به کسانی تزریق می شود که در برابر کرونا آسیب پذیرتر هستند.

با اینکه سازمان بهداشت جهانی از کشورهای جهان خواسته که برای زدن دوز سوم  فعلا دست نگهدارند، انتاریو به این برنامه ادامه خواهد داد.

سازمان بهداشت جهانی از همه کشورهای جهان خواسته که تا پایان سال از تزریق دوز سوم خودداری کنند تا واکسنهای بیشتری به کشورهای نیازمند ارسال شود.

سخنگوی وزیر بهداشت انتاریو گفت دوز سوم حفاظت بیشتری به آنهایی که سیستم ایمنی شان آسیب پذیر است می بخشد؛ نظیر بیماران پیوندی و بیماران دچار سرطان خون. این سخنگو گفت: «شواهد نشان می دهد آثار واکسن در آنهایی که در مراکز مراقبت دائم به سر می برند، بعد از چند ماه از دریافت دوز دوم واکسن، بسیار کاهش می یابد.»

به گفته کریستین الیوت وزیر بهداشت انتاریو روز جمعه ۱۷۷ نفر در بخشهای مراقبت ویژه بیمارستانهای انتاریو بستری بودند که تنها ۱۴ نفرشان به طور کامل واکسینه بودند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=155295بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19