پربازید

ویدیو

کووید-19

تزریق اشتباهی واکسن کرونا به جای فلوشات به دالی سه ساله و مادرش

به دالی دختر سه ساله ای که برای واکسن فلوشات رفته بود اشتباهاً واکسن کرونای بزرگسالان تزریق شد.

جِنا باردارسون Jenna Bardarson مادر دالی Dali می گوید هفته گذشته با دالی در شهر براندون Brandon در مانیتوبا برای تزریق فلوشات به مرکز «کی استون» Brandon’s Keystone Centre رفتند ولی به هر دوی آنها اشتباهی واکسن فایزر بزرگسالان تزریق شد. مرکز کی استون یکی از مراکز بزرگ واکسیناسیون علیه کرونا نیز می باشد.

در کانادا تزریق واکسن کرونا به کودکان پنج تا یازده ساله به تازگی مجاز شده ولی تزریق آن به کودکان زیر پنج سال هنوز مجاز نیست.

واکسنی که به کودکان پنج تا یازده ساله تزریق می شود از نوع فایزر است و حاوی فقط یک سوم حجم واکسن بزرگسالان می باشد. وقتی خبر این اشتباه به جِنا مادر دالی داده شد او شوک زده شد. او به رسانه ها گفته که بیشتر نگران سلامت دالی شده.

در زمان دریافت این خبر عوارض ناشی از تزریق واکسن به تدریج در مادر و دختر ظاهر شده بود و همین سبب عصبانیت جنا می شود. به گفته جنا، هم او و هم دالی سه ساله دچار تب و سردرد شده بودند و چند روز بعد از تزریق واکسن دالی شروع به استفراغ می کند.

جنا دنبال پاسخ است ولی با وجود گذشت بیش از یک هفته هنوز جوابی از مسئولان پزشکی نگرفته که چگونه چنین اشتباهی روی داده.

جنا نمی خواهد تجربه او سبب منصرف شدن دیگران از واکسن زدن شود ولی او به همه توصیه کرده که اگر برای واکسن فلوشات خودتان و فرزندانتان به کلینیک می روید حتما سؤال کنید و مطمئن شوید که واکسن صحیحی به شما داده می شود.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19