پربازدید

ویدیوکووید-19

ترکیب جدید هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا

مهران فرازمند دبیر کنگره ایرانیان کانادا با ارسال اطلاعیه ای، ترکیب جدید هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا را به اطلاع عموم رساند. در این اطلاعیه آمده است:

هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا در جلسه مورخ ۱۹ جون ۲۰۱۷ کارگزاران و مدیران کمیته های اجرایی سازمان را به شرح زیر برگزید:

رئیس: بیژن احمدی
نایب رئیس: سوده قاسمی
خزانه دار: مجتبی ادیب راد
دبیر: مهران فرازمند
مدیر سیاست گزاری: پویان طبسی نژاد
مدیر روابط عمومی: مروارید زارع زاده
مدیر فرهنگی: درنا مژدمی

در این اطلاعیه هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا ابراز امیدواری کرده که با حمایت اعضا و حامیان سازمان، قدم های بلندی در جهت دفاع از منافع جامعه ایرانی کانادایی و پیشرفت جامعه چند فرهنگی کانادا بردارد.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19