پربازدید

ویدیو

کووید-19

ترودو 11 مارچ را روز بزرگداشت قربانیان کرونا نام گذاشت

جاستیین ترودو نخست وزیر 11 مارچ را به عنوان روز ملی بزرگداشت خاطره قربانیان پندمیک کرونا اعلام کرد. از هنگام شروع پندمیک در یکسال قبل، 2.5 میلیون نفر در سراسر چهان به علت بیماری کرونا جانشان را از دست داده اند که بیش از 22 هزار نفر آنها از کانادا بودند.

داگ فورد نخست وزیر انتاریو و جان توری شهردار تورنتو نیز در پیامهای ویدیویی از نیروهای درمانی و امدادگران خط اول سپاسگزاری کردند.

داگ فور در پیام خود از همه خواسته کمی دیگر صبر کنند و دست از تلاش بر ندارند زیرا نوری در انتهای تونل دیده می شود که پیوسته روشنتر می شود.

جاستین ترودو این هفته گفت:” تعداد کسانی که واکسینه می شوند پیوسته رو به افزایش است که سبب می شود هر روز تعداد بیشتری از پدربزرگ – مادربزرگها و نیروهای امداد و درمان و افراد آسیب پذیر از گزند ویروس در امان بمانند.“

پیام ویدیویی داگ فورد

پیام ویدیویی جان توری

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=141546بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19