ترودو کمکهای هفته ای 500 دلار و بیمه بیکاری را تمدید کرد

جاستین ترودو نخست وزیر روز جمعه خبر خوشحال کننده ای به افرادی که کمکهای اضطراری دریافت می کنند داد و این کمکها را برای 12 هفته دیگر تمدید کرد. کمک اضطراری هفته ای 500 دلار (به نام Canada Recover Benefit – CRB)  به کسانی پرداخت می شود که بیکار شده و کماکان بیکار هستند . … ادامه خواندن ترودو کمکهای هفته ای 500 دلار و بیمه بیکاری را تمدید کرد