پربازید

ویدیو

کووید-19

ترودو کمکهای هفته ای 500 دلار و بیمه بیکاری را تمدید کرد

جاستین ترودو نخست وزیر روز جمعه خبر خوشحال کننده ای به افرادی که کمکهای اضطراری دریافت می کنند داد و این کمکها را برای 12 هفته دیگر تمدید کرد.

کمک اضطراری هفته ای 500 دلار (به نام Canada Recover Benefit – CRB)  به کسانی پرداخت می شود که بیکار شده و کماکان بیکار هستند .

کمک نگهداری از فرزندان (Canada Recovery Caregiving Benefit) نیز برای 12 هفته دیگر تمدید می شود

در ماه سپتامبر که این کمک ها اعلام شد، مدت زمان پرداخت آنها حداکثر 26 هفته تعیین شده بود که با تصمیم جدید دولت ترودو  تا 38 هفته پرداخت می شود. 

ترودو همچنین گفت پرداخت کمک به خاطر بیماری که تا کنون برای دو هفته پرداخت می شد اینک به چهار هفته افزایش می یابد تا نیروهی ی کاری بتوانند در صورتی که احساس بیماری می کنند یا خود را قرنطنیه کرده اند بیشتر در خانه بمانند.


تمدید کمک بیمه بیکاری

جاستین ترودو همچنین گفت مدت زمان دریافت مزایای بیمه بیکاری یا  EI  جدید  نیز از 26 هفته به 50 هفته افزایش می یابد. دولت ترودو در ماه سپتامبر هنگام اعلام این مزایا گفته بود که افراد بیکار شده حداکثر 26 هفته می توانند برای این بیمه اپلای کنند.

تصمیم جدید ترودو تنها چند ساعت بعد از درخواست گروههای کارگری اعلام شد.

مدت زمان 26 هفته ای که قبلا اعلام شده بود ماه آینده به پایان می رسد و کارگران و نمایندگانشان از دولت خواسته بودند که این مدت را افزایش دهد.

کنگره کار کانادا خواستار تمدید این کمکها تا پایان سال جاری شده بود.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19