پربازدید

ویدیو

کووید-19

ترودو به دنبال تغییرات بنیادی: کشور را بهتر از قبل خواهیم ساخت

جاستین ترودو نخست وزیر روز پنجشنبه در گزارش روزانه به کانادایی‌ها گفت پندمیک کووید ۱۹ مسائلی را آشکار کرد که قبلا مورد توجه نبود.

جاستین ترودو برای نمونه به آینده کارگران اشاره کرد که با فرا رسیدن چنین بحرانهایی در معرض چه آسیب‌هایی قرار می گیرند.

ترودو گفت اولویت دولت او در حال حاضر به فکر حفظ کردن اقتصاد است و او فعلا نگران هزینه‌هایی که این کار دارد نیست.

ترودو گفت در آینده وقت کافی برای صحبت درباره شکوفایی اقتصاد در بلندمدت خواهد بود.

ترودو گفت دولت فدرال از این پس به فکر تدابیر محیط زیستی، اقتصاد دیجیتال، فقرزدایی و دیگر چالشهایی خواهد بود که به کانادایی‌ها کمک می کند تا کشور را بهتر از قبل بسازند.

ترودو گفت یکی از مسائلی که این پندمیک روشن کرد، آسیب پذیری بسیار شدید مردم از نظر اقتصادی و دیگر آسیب پذیری‌هایی است که در جامعه ما وجود دارد که بسیار در نحوه کارکرد جامعه ما مهم هستند.

ترودو گفت وقتی از این بحران درآمدیم، یکی از نکاتی که در ماهها و سالهای آینده به یاد خواهد ماند، نحوه مدیریت و عملکردمان خواهد بود، اینکه چگونه به مراکز مراقبت دائم پرداختیم، چگونه از کارگران ضروری ـ اساسی کم درآمدمان حمایت کردیم.بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19