پربازدید

ویدیوکووید-19

ترودو به جهان: ما برگشتیم!

پیروزی غیرمنتظره جاستین ترودو همه دنیا را شگفت زده کرده. جاستین با متحد کردن و هدایت حزب لیبرال توانست آن را به پیروزی برساند و حالا با اعتماد به نفسی که به دست آورده، می داند که بعضی از رهبران و مردم جهان به این نتیجه رسیده بودند که کانادا در ده سال حکومت محافظه کاران مسیر خود را گم کرده.

در انتخابات پارلمانی کانادا در روز دوشنبه 19 اکتبر لیبرالها به رهبری جاستین ترودو موفق شدند در 184 حوزه پیروز شوند.

در 128 حوزه، اختلاف دو رقیب اصلی، کمتر از 10 درصد بود. در 57 حوزه از این 128 حوزه لیبرالها دوم شدند.

اغلب مبارزه های سخت، بین لیبرالها و محافظه کاران بود.

آنهایی که شدیدا مخالف محافظه کاران بودند، اغلب به لیبرالها رای دادند تا مطمئن شوند که استفن هارپر شکست می خورد.

کتی بروک پروفسور علوم سیاسی دانشگاه کوئینز در کینگستون انتاریو می گوید، اعداد و ارقام حاکی از آن است که شکست مخافظه کاران گسترده تر از پیروزی لیبرالها بود.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19