پربازدید

ویدیو

کووید-19

تردد تمام اتوبوس‌های مدرسه در شرق انتاریو به دلیل طوفان لغو شد

اتاوا و مناطق اطراف آن به اضافه گََتینو در صبح دوشنبه مشمول هشدار تردد در آب و هوای زمستانی شد.

به همین دلیل، تقریباً تردد تمام اتوبوس‌های مدارس شرق انتاریو از جمله در اتاوا لغو شدند. اتاوا همچنین از ساعت ۱۰ صبح تا ۷ بعدازظهر ممنوعیت پارک در اکثر خیابان ها را داشتند.

در انتاریو، جاده‌هایی که تردد اتوبوس‌ در آن لغو شدند تا حدی یا به طور کامل پوشیده از برف بودند.

حداکثر دمای دوشنبه اتاوا ۰ درجه سانتیگراد، کمترین مقدار آن در شب منفی ۵ درجه سانتیگراد و حداکثر دما در روز سه شنبه با آسمانی ابری به منفی ۲ درجه سانتیگراد می‌رسد.

اتوبوس‌های مدارس شرق انتاریو از جمله در اتاوا لغو شدند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=197054بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19