پربازید

ویدیو

کووید-19

تراژدی در ”وان“ ؛ دختر ده ساله هم به برادر چهار ساله اش پیوست

دختر ده ساله ای که به همراه برادرش مورد اصابت اتومبیل قرار گرفته  بودند نیز در گذشت.

غم این حادثه انتاریو را اندوهگین کرد. جامعه ایرانی انتاریو هم هر که شنیده به شدّت غمگین شده.

برادر چهارساله او یک روز زودتر جانش را از دست داده بود. این حادثه در منطقه وان انتاریو رخ داد.

پلیس منطقه یورک می گوید این دختر ده ساله به اتفاق برادر چهار ساله اش ظهر یکشنبه در درایو وی جلوی خانه شان بودند که اتومبیلی از خیابان خارج شد و به آنها زد.

رانندگی این اتومبیل را پسر 16 ساله ای از ریچموندهیل به عهده داشت که فرمان از کنترلش خارج شده و اتومبیل از جاده منحرف شده و به این خواهر و برادر خردسال زده.

زنجیر دوچرخه

گزارش کندین پرس حاکی است که این خواهر و برادر معصوم در درایو وی خانه شان بودند و همسایه ای داشت به آنها کمک می کرد تا زنجیر دوچرخه آنها را  جا بیندازد که در همین لحظات اتومبیل مذکور منحرف می شود وبه آنها می زند. همسایه ای که در حال کمک به این دختر و پسر خردسال بود نیز مجروح شد.

اتهامات پسر 16 ساله که راننده این اتومبیل بود دوبار تغییر کرد و اکنون او به دو فقره رانندگی خطرناک منجر به مرگ، و دو فقره اهمال کریمینال منجر به مرگ و همچنین یک فقره اهمال کریمینال منجر به جراحت و یک فقره رانندگی خطرناک منجر به جراحت متهم است.

این حادثه حوالی ظهر یکشنبه در خیابان اتاباسکا نزدیک خیابان دافرین اتفاق افتاد.

اتومبیل از نوع مرسدس بنز و سیاهرنگ بود.

برابر قانون، نام پسر 16 ساله ای که راننده این اتومبیل بود محفوظ است.

مقابل خانه این کودکان بیگناه اکنون دسته های گل انباشته شده  که توسط مردم تقدیم شده. تعدادی از ماموران پلیس که روز یکشنبه در محل تصادف حضور یافته بودند نیز روز دوشنبه به محل رفتند و دسته های گل تقدیم کردند.

نه فقط مردم بلکه افسران پلیس نیز نمی توانند آنچه اتفاق افتاده را هضم کنند؛ پژمرده شدن دو گل زیبا در این آغاز بهار و تابستان با این سرعت!

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19