پربازدید

ویدیو

کووید-19

ترانه های ضد جنگ

بخصوص در هفتاد سال گذشته ترانه های ضد جنگ فراوانی توسط خوانندگان مردمی خوانده شده اند. 

اغلب این ترانه ها در حافظه تاریخی مردم ثبت شده اند. و گاهـی بـه مناسبتـی پخش می شوند یا زیر لب ترنم می شوند. 

سلام تورنتو از این پس نمونه هایی از این ترانه ها را به شما خوانندگان گرامی معرفی می کند.

لینک این ترانه ها را نیز در salamtoronto.ca پست می کنیم.

Give Peace a Chance  جان لنون 

این ترانه از معروف ترین ترانه های ضد جنگ است که توسط جان لنون نوشته شده و اول بار توسط او و پارتنرش یوکو اونو در مونتریال کانادا اجرا شد. این آهنگ به صورت سینگل در سال 1969 به بازار آمد و در دهه 1970 به سرود نهضت ضد جنگ در آمریکا تبدیل شد. 

این آهنگ در چارتر بهترین آهنگ سینگل در بریتانیا تا مقاوم دوم بالا رفت و در لیست 100 آهنگ برتر بیل بورد در مقام چهاردهم جای گرفت. 

جان لنون یکی از چهار عضو گروه بیتلز بود.

Two, one two three four
Ev’rybody’s talking about
Bagism, Shagism, Dragism, Madism, Ragism, Tagism
This-ism, that-ism, is-m, is-m, is-m. 

All we are saying is give peace a chance
All we are saying is give peace a chance 

C’mon

Ev’rybody’s talking about Ministers,
Sinisters, Banisters and canisters
Bishops and Fishops and Rabbis and Pop eyes,
And bye bye, bye byes. 

All we are saying is give peace a chance
All we are saying is give peace a chance 

Let me tell you now

Ev’rybody’s talking about
Revolution, evolution, masturbation,
Flagellation, regulation, integrations,
Meditations, United Nations,
Congratulations. 

Ev’rybody’s talking about
John and Yoko, Timmy Leary, Rosemary,
Tommy Smothers, Bobby Dylan, Tommy Cooper,
Derek Taylor, Norman Mailer,
Alan Ginsberg, Hare Krishna,
Hare, Hare Krishna

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=87460بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19