پربازدید

ویدیو

کووید-19

ترانه های ضد جنگ

مایکل جکسون Heal The World
مایکل جکسون خواننده و هنرمند فقید آمریکایی این ترانه را خود نوشت و تنظیم کرد.

این ترانه در سال 1991 به صورت یکی از ترانه های آلبوم Dangerous ضبط گردید و در سال 1992 منتشر شد.

جکسون در گفت و گوی تلویزیونی با طرفدارانش در سال 2001 گفت بیشتر از هر آهنگ دیگر به تولید این آهنگ افتخار می کند.

او حتی بنیادی به نام Heal The World Foundation تاسیس کرد که هدفش کمک به بهتر شدن زندگی کودکان بود.

Heal the World
Michael Jackson

There›s a place in your heart
And I know that it is love
And this place could be much
Brighter than tomorrow
And if you really try
You›ll find there›s no need to cry
In this place you›ll feel
There›s no hurt or sorrow
There are ways to get there
If you care enough for the living
Make a little space
Make a better place
Heal the world
Make it a better place
For you and for me
And the entire human race
There are people dying
If you care enough for the living
Make it a better place
For you and for me
If you want to know why
There›s love that cannot lie
Love is strong
It only cares of joyful giving
If we try we shall see
In this bliss we cannot feel
Fear of dread
We stop existing and start living
The it feels that always
Love›s enough for us growing
…So make

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=88384بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19