پربازدید

ویدیو

کووید-19

ترامپ؛ یکی مقابل همه

در قضیه کووید ـ ۱۹ دانلد ترامپ در مقابل کشورهای دیگر قرار گرفته.

رئیس دفتر اروپایی سازمان بهداشت جهانی حجم حمایت از این سازمان را فوق العاده خواند و گفت از سراسر جهان به کمک این سازمان برخاسته اند.

دانلد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه شنبه با انتقاد از سازمان بهداشت جهانی دستور داد تا پرداخت حق السهم آمریکا به این سازمان، تا تکمیل تحقیق و بررسی لازم، متوقف شود.

ترامپ این سازمان را متهم به سوء مدیریت در مورد پندمیک کووید ـ ۱۹ و جانبداری از رفتار چین کرد. اما هانس کلوگ رئیس دفتر سازمان بهداشت جهانی در اروپا گفت کشورهای اروپایی به حمایت از سازمان بهداشت جهانی برخاسته اند به طوری که حجم این حمایت ها فوق العاده است.

سازمان بهداشت جهانی در بحبوحه پیکار جهانی با پندمیک کووید ـ ۱۹، با مشکلات مالی متعددی دست و پنجه نرم می کند.

از سوی دیگر بیل گیتس ثروتمند معروف و موسس مایکروسافت از تصمیم دانلد ترامپ در قطع پرداخت حق السهم ۵۰۰ میلیون دلاری آمریکا به سازمان بهداشت جهانی به شدت انتقاد کرده و آن را خطرناک خواند.

بیل گیتس گفت تصمیم ترامپ بسیار خطرناک تر از آنچیزی است که به نظر می آید. بیل گیتس و همسرش در دو توئیت جداگانه از سازمان بهداشت جهانی تمجید کرده و گفتند از آن حمایت خواهند کرد.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19