پربازدید

ویدیو

کووید-19

تدریس فارسی در مدارس کوکیتلام تصویب شد: بعد از سه سال پیگیری نهضت «فارسی در بی سی»

شورای مدارس شهر کوکیتلام در بریتیش کلمبیا برنامه تدریس به زبان فارسی را مورد تصویب قرار داد.

این اولین بار در استان بریتیش کلمبیاست که چنین برنامه ای تصویب می شود.

شورای مدارس کوکیتلام این برنامه را در ده ماه می مورد تصویب قرار داد و جهت تأیید نهایی برای دولت بریتیش کلمبیا فرستاده (در کانادا آموزش و پروروش تحت مدیریت دولتهای استانی است.)

در صورت تإیید این برنامه از سوی دولت استانی، شوراهای مدارس در تمامی مناطق استان می توانند کلاسهای آموزش به زبان فارسی را دایر کنند.

فارسی در بی سی

در حقیقت، از چند سال پیش نهضتی با عنوان “فارسی در بی سی” در استان بریتیش کلمبیا آغاز شده. پیگیری های این نهضت پس از سه سال عاقبت منجر به موافقت شورای مدارس کوکیتلام با دایر کردن کلاسهای فارسی در مدارس این منطقه شد.

هدف اصلی این نهضت، آشنا کردن کودکان و نوجوانان با زبان فارسی است.

امیر باجه کیان از پایه گذاران نهضت “فارسی در بی سی” سالهاست که برای ترویج زبان فارسی فعالیت می کند.

به گفته امیر باجه کیان از پایه گذاران نهضت “فارسی در بی سی” تقریباً یکصد میلیون نفر در جهان به زبان فارسی صحبت می کنند که اکثریت آنها در کشورهای ایران، افغانستان و تاجیکستان هستند.

باجه کیان به رادیو سی  بی سی کانادا گفت: “کامیونیتی های ما از دشواریهای زیادی عبور کرده اند و زبان یکی از عواملی است که ما را باهم متفق می کند.”

مریم هژیر معلم مدارس شهر “سوری” بریتیش کلمبیا، برای تدوین برنامه کلاسهای فارسی، پیگیریهای فراوانی داشته است.(عکس از لینکدین)

برای تدوین برنامه کلاسهای فارسی، مریم هژیر معلم مدارس شهر “سوری” در بریتیش کلمبیا، پیگیریهای فراوانی با همکارانش در دیگر مناطق آموزش و پرورش بی سی داشته است.

مریم هژیر در گفت و گو با سی بی سی گفت: “برای رسیدن به برنامه درسی مطلوب، ما با افراد مسن و باتجربه ای در کامیونیتی های ایرانی و افغانستانی ملاقات و مشورت کردیم.”

گفت و گوی رادیویی سی بی سی با امیر باجه کیان رئیس کمپین فارسی در بی سی و مریم هژیر معلم مدارس سوری

آخرین اخبار تورنتو و کانادا را هر روز در خبرنامه سلام تورنتو دنبال کنید.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=164430بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19