پربازدید

ویدیو

کووید-19

تخفیف های جدید برای استفاده از سیستمهای رفت و آمد عمومی در تورنتوی بزرگ

رفت و آمد با وسایل نقلیه عمومی در جنوب انتاریو برای بسیاری از کسانی که از دو سیستم ترانزیت استفاده می کنند، ارزانتر می شود.

بسیاری از ساکنانی که از سرویس حمل و نقل عمومی GO Transit استفاده می کنند، از ۱۴ مارچ فقط بهای یک بلیط را می پردازند، حتی اگر برای استفاده از GO Transit مجبور به استفاده از سیستم حمل و نقل محلی خود باشند.

به عبارت دیگر، در اغلب مناطق تورنتوی بزرگ، مسافران با همان بلیط GO Transit می توانند از سیستم ترانزیت محلی که آنها را به سیستم GO متصل می کند (هم در رفت و هم در برگشت) استفاده کنند.

علاوه بر این هزینه بلیطهای پرستو PRESTO برای نوجوانان و دانشجویان دوره های بعد از دبیرستان، ارزانتر خواهد بود. این دسته از مسافران از ۱۴ مارچ از چهل درصد تخفیف بهره مند می شوند. در حال حاضر این تخفیف ۲۰ درصد است.

این تخفیف شامل کلیه مشتریان ۱۳ تا ۱۹ ساله سرویسهای GO Transit و UP Express و همچنین کلیه افرادی که به طور تمام وقت در دوره های تحصیلی بعد از دبیرستان درس می خوانند نیز می شود.

تخفیف مخصوص مسافران GO Transit (یک بلیط برای دو سیستم ترانزیت) شامل سرویسهای حمل و نقل محلی زیر می شود:

– Durham Region Transit
– Milton Transit
– Grand River Transit
– Guelph Transit
– Oakville Transit
– MiWay
– Brampton Transit
– Hamilton Street Railway
– Burlington Transit
– Bradford West Gwillimbury Transit
– York Region Transit, and
– Barrie Transit

آخرین اخبار تورنتو و کانادا را هر روز در خبرنامه سلام تورنتو دنبال کنید.بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19