پربازدید

ویدیو

کووید-19

تحویل پنجاه هزار دوز واکسن مدرنا به انتاریو در روز چهارشنبه

در این یکی ـ دو روز مانده به آغاز سال نوی میلادی، تقریبا تمام خبرهای اصلی رسانه های کانادا و جهان با پندمیک کووید ارتباط دارند.

در انتاریو صبح چهارشنبه گفته شد که 50 هزار دوز واکسن مدرنا در این روز ـ 30 دسامبر ـ وارد انتاریو خواهد شد.

ژنرال بازنشسته ریک هیلییر Rick Hillier که رهبری برنامه واکسیناسیون انتاریو علیه کووید را به عهده دارد گفت این پنجاه هزار دوز میان آسایشگاههای سالمندان و اقامتگاههای بازنشستگان توزیع خواهد شد. او گفت واکسیناسیون در این مراکز در همین روزها آغاز خواهد شد.

ریک هیلییر گفت قرار است 8.5 میلیون نفر از ساکنان انتاریو ـ تقریبا نیمی از جمعیت استان ـ تا پایان ماه جولای واکسینه شوند.

کانادا تاکنون دو واکسن مدرنا و فایزر را برای استفاده مورد تائید قرار داده که واکسن فایزر در حال حاضر به کارکنان و نیروهای بخش درمان داده می شود. نگهداری واکسن فایزر نیاز به یخچالهای مخصوص دارد و به همین دلیل حمل و نقل و توزیع آن تحت شرایط بخصوص انجام می شود.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19