پربازدید

ویدیو

کووید-19

تحولاتی که این هفته در کانادا روی می دهد

بخشی از اتفاقات و تحولاتی که قرار است این هفته در کانادا روی دهد را اینجا ملاحظه کنید:

ورود 1.2 میلیون دوز واکسن فایزر

این هفته قرار است 1.2 میلیون دوز واکسن فایزر تحویل کانادا شود.

ورود 1.5 میلیون دوز واکسن استرازنکا

روز سه شنبه قرار است 1.5 میلیون دوز واکسن استرازنکا با کامیون از آمریکا وارد کانادا شود.

600 هزار دوز واکسن مدرنا

کمپانی مدرنا که هفته گذشته به آنچه قول داده بود عمل نکرد، قرار است این هفته عقب ماندگی اش را جبران کند و 600 هزار دوز واکسن در روز پنجشنبه تحویل کانادا دهد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19