پربازدید

ویدیو

کووید-19

تحقیق جدید: آثار گرمایش هوا بر مناطق قطبی کانادا بیش از آن است که تصور می شد

جان پامه روی John Pomeroy پژوهشگر دانشگاه ساسکاچوان نتیجه تحقیقات خود و گروهش درباره تاثیرات مخرب تغییرات آب و هوایی بر مناطق قطبی کانادا را منتشر کرد. 

این دقیق ترین مطالعه ای است که تاکنون در این مورد انجام شده. 

این تحقیق با ذکر جزییات نشان می دهد که آثار گرمایش هوا بر مناطق قطبی کانادا شدیدتـر از آن اسـت کـه تا به حال تصور می شده.

این مطالعه نشان می دهد که گرمایش هوا ارتباط بین جنوب کانادا با شمال را، نظیر بزرگراه Dempster ، تهدید می کند. 

طبق این پژوهش، تا پایان قرن حرارت هوا شش درجه افزایش می یابد، به همین خاطر مناطق منجمد عقب رفته یا ناپدید می شوند و میزان رودهایی که موجب سیل می شوند دو برابر می شوند. 

به گزارش کندین پرس، زیر سازها و تاسیسات شمال کانادا باید تقویت شوند و پروژه های جدید باید چنان طراحی شوند که بتوانند در مقابل این تغییرات مقاوم باشند. 

تیم جان پامه روی پژوهش های دیگری نیز درباره دیگر مناطق کانادا انجام داده که به زودی منتشر خواهند شد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=88399بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19