پربازدید

ویدیو

کووید-19

تجربیات دکتر اشپیگلمن از 150 بیمار آی سی یو

دکتر اشپیگلمن وقتی تجاربش را در بخش آی سی یو با آمار بیمارستان کنار هم می گذارد به این نتیجه می رسد که نزدیک به نیمی از کسانی که تست کووید آنها در بیمارستان هامبر ریور مثبت بوده، حالشان خوب مانده و هیچ علائمی در آنها بروز نکرده. نزدیک به 35 درصدشان دچار بیماری شبیه به آنفولانزا می شوند که نیازی به بستری در بیمارستان پیدا نمی کنند، نزدیک به 12 درصد در بیمارستان بستری می شوند ولی نیازی به مراقبت ویژه در بخش آی سی یو پیدا نمی کنند.

کار دکتر اشپیگلمن کمک به آن سه درصدی است که حالشان وخیم است. او می گوید:”هیچ کس نخواهد خواست که جزو آن سه درصد باشد.”

*****

این روز ها مردم بیشتر از همیشه تشنه اطلاعات دقیق درباره بیماری کووید هستند. چرا بعضی دچار ویروس می شوند و هیچ علائمی نشان نمی دهند، و بعضی دیگر به بخش مراقبت های ویژه برده می شوند و ایام بسیار سختی می گذرانند، و برخی می میرند؟

حداقل در کانادا کمتر کسی را می توان پیدا کرد که به اندازه دکتر جیمی اشپیگلمن   Dr. Jamie Spiegelman  تجربه داشته باشد. دگتر اشپیگلمن متخصص مراقبتهای ویژه در بیمارستان معروف هامبر ریور تورنتواست .بیمارستان هامبر ریور در نورت یورک (1235 Wilson Ave) واقع است و از بیمارستانهای شاخص تورنتو در سطح مراقبتهای ویژه است.

شمال غربی تورنتو که این بیمارستان در آن واقع است، جزو مناطقی است  در کانادا که بیشترین مراجعان مبتلا به بیماری کووید را داشته است. بنابراین دکتر اشپیگلمن که در بخش ای سی یو در این بیمارستان کار می کند نمونه واقعی یک پزشک خط مقدم مبارزه با کووید است.

داستان واکسن زدن دکتر اشپیگلمن

دکتر اشپیگلمن ابتدا از زدن واکسن کووید خودداری می کرد. او معتقد بود  حق تقدم با کسانی است چون نرسها و متخصصان دستگاه تنفسی. وانگهی، او احتمال می دهد که در جریان موج اول پندمیک ، به  کووید  مبتلا شده و جزو آن پنجاه درصدی است که دچار شدند بدون آن که علائمی در آنها بروز کند.

تا این که روزی در ماه گذشته مدیر عامل بیمارستان به او گفت دوزهایی از واکسن مانده که اگر همان روز استفاده نشوند به دور ریخته خواهند شد.به این ترتیب، دکتر اشپیگلمن تسلیم شد و واکسن دریافت کرد.

وقتی سال گذشته را مرور می کند او می بیند برای جنگیدن با کووید به تمام آنچه آموخته بود نیاز داشته.

مراقبت از 150 بیمار آی سی یو

او  تا به حال مراقبت ویژه از قریب به 150 بیمار را در بخش آی سی یو به عهده داشته که نزدیک به نیمی از آنها مقاومتشان را از دست دادند و فوت کردند. دکتر اشپیگلمن می گوید: ” پندمیک این باور را در من  تقویت کرده که آموخته هایم و تحصیل  پزشکی ، در  میدان مبارزه با کووید به ثمر نشست.”

به بخش آی سی یو برویم

تمامی تخت های بخش آی سی یو در بیمارستان هامبرریور از ماهها پیش پیوسته پر بوده.کار به جایی کشیده که بیمارستان یک اتاق شش تختی جداگانه ایجاد کرده تا بیماران غیر کوویدی روی آنها بستری شوند. بیمارستان پیوسته در حال انتقال بیمارانی بوده که حالشان کمی بهتر شده ؛ انتقال به بیمارستانهای دیگر به دوردستی کینگستون ، تا جا برای بیماران وخیم حالی که از راه می رسند خالی شود.

جوانان و کووید

این بخش از تجارب دکتر اشپیگلمن را باید دقیق شنید. او جوانانی در دهه سی سالگی عمرشان دیده که سالم بودند ولی تسلیم این بیماری شدند و جانشان از دست رفت .او می گوید:

“چند بیمار جوان داشتم که هر آنچه ممکن بود  انجام دادیم ولی فوت کردند. متاسفانه این بیماری را ما هنوز به طور کامل نشناخته ایم، بعضی بیماران ناگهان از پای در می آیند.” بنابراین باوری که جوانان را از گزند کووید مصون می داند غلط است.

امید

با وجود اینها، دکتر اشپیگلمن امیدوار باقی مانده. او می گوید:

“باید مثبت باشیم. جامعه مان کووید را پشت سر می گذارد.”

آرامش در آغوش خانواده

هر بار که دکتر اشپیگلمن بعد از گذراندن یک روز سخت به خانه بر می گردد، در آغوش گرفتن همسر و سه فرزنش به او آرامش می دهد.

او هنوز به استقبال خنده می رود.

دکتر اشپیگلمن در قدردانی از امنیت شغلی که دارد می گوید:” البته که ما امنیت شغلی داریم، اینهم نکته دیگری است که از این پندمیک آموختیم. هیچکس ما را بیرون نمی کند.”

صحبتهای جدیتر

در این یکسال او خیلی چیز ها در باره این بیماری، و صدماتی که به اغلب اعضای بدن علاوه بر ریه ها می زند، فرا گرفته؛ صدماتی که اغلبشان نتیجه ایست قلبی و تورم مغزی است Cardiac arrests and encephalitis

.از کار افتادن کلیه ها نشانه شوم  رو به فوت بودن بیمار است.  در میان بیمارانی که نیازمند دیالیز خون می شوند، درصد مرگ نجومی بالا می رود.

دکتر اشپیگلمن همیشه به دیگران می گوید کووید – 19 به فیلم سینمایی “Avengers: End game” می ماند که در آن سوپر قهرمانها می میرند و بقیه زنده می مانند.

آنهایی که می روند ، آنهایی که می مانند

دکتر اشپیگلمن وقتی تجاربش را در بخش آی سی یو با آمار بیمارستان کنار هم می گذارد به این نتیجه می رسد که نزدیک به نیمی از کسانی که تست کووید آنها در بیمارستان هامبر ریور مثبت بوده، حالشان خوب مانده و هیچ علائمی در آنها بروز نکرده. نزدیک به 35 درصدشان دچار بیماری شبیه به آنفولانزا می شوند که نیازی به بستری در بیمارستان پیدا نمی کنند، نزدیک به 12 درصد در بیمارستان بستری می شوند ولی نیازی به مراقبت ویژه در بخش آی سی یو پیدا نمی کنند.

کار دکتر اشپیگلمن کمک به آن سه درصدی است که حالشان وخیم است. او می گوید:”هیچ کس نخواهد خواست که جزو آن سه درصد باشد.”

ارتباط بیماریها با کووید – 19

دکتر اشپیگلمن و همکاران در میان بیمارانی که حالشان وخیم است، ردپاهایی دیده اند اما هنوز روشن نیست این ردپاها اتفاقی است یا رابطه ای با کووید – 19 دارد. در بینبیماران بخش آی سی یو، او متوجه شده که جوانان دچار اضافه وزن سخت تر از پس بیماری بر می آیند و بیمارانی را هم دیده که دچار دیابت، فشار خون، بیماری قلبی، بیماری کلیه و آسم هستند.

زنان حامله

ادبیات جدید پزشکی خطرات کووید – 19 را برای زنان حامله بیشتر می بیند. ولی دکتر اشپیگلمن هنوز هیچ زن حامله مبتلا به کووید را در بخش آی سی یوی بیمارستان هامبر ریور نداشته. او بر این باور است که ژنتیک هم این وسط نقشی ایفا می کند و به گونه ای در شدت و ضعف بیماری اثر می گذارد. آنها چندین مورد هم داشته اند که تمامی اعضای خانواده به شدت بیمار شده اند ولی در خانواده هایی با قومیت مختلف، اعضای خانواده آن چنان دچار بیماری نشده اند.

اما در مورد بیمارانی که در آی سی یو بستری شده اند دکتر اشپیگلمن می گوید :”از موج اول و همینطور موج کنونی دریافتیم که تمام کسانی که در بخش آی سی یو بستری می شوند سخت بیمار هستند ، ریه شان به شدت از کووید آسیب دیده و مدیریت اکسیژن رسانی به آنها بسیار سخت است.”

پرتو های موفقیت

دکتر اشپیگلمن می گوید به همه بیماران بخش آ سی یو داروی استروید Steroids می دهند که درصد مرگ و میر را تقریبا 25 درصد کاهش داده. اکسیژن خالص هم به 25 درصد  بیماران آی سی یو کمک کرده. هفتاد و پنج درصد دیگر را به ونتیلیتور وصل می کنند. در همین بیماران نیازمند اتصال به ونتیلیتور است که وضع می تواند به سرعت وخیم شود. دکتر اشپیگلمن می گوید تا قبل از پندمیک کووید  هرگز مشاهده نشده بود که سطح اکسیژن بیمار به این سرعت پائین بیفتد. در بعضی موارد سطح اکسیژن چنان به سرعت پائین آمده که بیمار در عرض 30 ثانیه دچار ایست قلبی شده.

به همین خاطر آنها آموخته اند که هر چه سریعتر عمل کنند و برای باز نگهداشتن راه تنفس لوله بگذارند.

آینده

دکتر اشپیگلمن وقتی به آینده می نگرد فکر نمی کند  کووید – 19 ما را رها کند:” فکر می کنم  به تدریج به آنفولانزا شبیه شود، هر سال رجوع کند. فکر می کنم به بخشی از چالشهای روزمره ما تبدیل شود.”

منبع : کندین پرس

ترجمه و ویرایش : محسن تقوی

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=138922بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19