پربازدید

ویدیو

کووید-19

تبعیض نژادی در موزه حقوق بشر کانادا؟ رئیس موزه استعفا کرد

تبعیض نژادی را در هر جا می توان انتظار داشت به جز در موزه حقوق بشر!

اما ظاهرا وجود دارد. موزه حقوق بشر کانادا در وینیپگ متهم به تبعیض نژادی سیستماتیک و حتی آزار جنسی شده.

به دنبال این اتهامات، پرزیدنت و مدیرعامل این موزه روز پنجشنبه استعفا کرد. هیات امنای موزه گفت جان یانگ پرزیدنت و مدیرعامل موزه موافقت کرده بلافاصله کنار برود.

خانم پائولین رافرتی رئیس هیات امنای موزه گفت مدیریت موزه به سرعت دست به اقدام خواهد زد تا اعتماد از دست رفته کارکنان و مردم را دوباره کسب کند.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19