پربازدید

ویدیو

کووید-19

تاخیر در مهاجرت فیل های تورنتو به آمریکا

سه فیل آفریقایی باغ وحش تورنتو که قرار بود به خاطر سن بالای خود به یکی از پناهگاه های انجمن رفاه حیوانات       Peoples Animal Welfare Society در کالیفرنیا مهاجرت کنند به خاطر رایج بودن بیماری سل در آن پناه گاه تا اوایل بهار در کانادا خواهند ماند.
شورای شهر تورنتو در ماه اکتبر گذشته دستور داد تا سه فیل آفریقایی باغ وحش تورنتو به خاطر سن بالای خود به یکی از پناهگاه های انجمن رفاه حیوانات (Peoples Animal Welfare Society) در کالیفرنیا مهاجرت کنند، اما سفر این سه فیل با تاخیراتی مواجه شده است. دکتر Graham Crawshaw، دامپزشک ارشد باغ وحش تورنتو این تاخیر را به دلیل رایج بودن بیماری سل در میان فیل های این پناهگاه در کالیفرنیا می داند. باغ وحش تورنتو میگوید که از هشت فیلی که در پناه گاه انجمن رفاه حیوانات وجود دارد، سه تا از آنان که فیل های آسیاسی هستند مبتلا به بیماری سل هستند. دکتر Graham Crawshaw میگوید که مقامات شهر تورنتو می خواهند از امنیت فیل ها در آن پناه گاه مطمئن بشوند. او گفت: “ما مسلما نمی خواهیم این حیوانات را در معرض خطر بیماری های عفونی قرار دهیم.”

د-استار بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19