پربازدید

ویدیو

کووید-19

تاثیر افزایش نرخ وام مسکن بر اقساط ماهانه

سرانجام انتظارها به سر رسید و بانک مرکزی کانادا برخلاف آنچه قول داده بود که تا پایان امسال در نرخ بهره پایه تغییری نخواهد داد، یک چهارم درصد نرخ پایه خود را افزایش و آن را از نیم درصد به سه چهارم یک درصد افزایش داد.

آنچه مایه حیرت نگارنده شده بود نوشته بعضی از نشریات بود دال بر احتمال افزایش ده درصدی اقساط ماهانه کسانی که وام دارند که نشان دهنده بی توجهی کامل نویسنده مطلب بود. همانگونه که در شماره قبل اشاره کردم افزایش مذکور تاثیر بسیار ناچیزی بر اقساط وام گیرنده دارد.

اگر وام فعلی شما نرخ ثابت دارد که تا سر رسید وامتان هر افزایش و یا کاهشی در نرخها بر اقساط شما تاثیری نخواهد داشت. ولی اگر نرخ شناور داشته باشید این یک چهارم درصد بستگی به مبلغ وامتان اندکی افزایش بر روی اقساط وامتان خواهد گذاشت که برای تسهیل محاسبه شما، حدود 13 دلار در هر صد هزار دلار خواهد بود. به عنوان مثال اگر شما 300000 دلار وام با بهره شناور داشته باشید کمتر از 40 دلار در مـاه به قسط شما اضافه می شود که بسیار ناچیز است و بدون تاثیر.

اجازه دهید مثال دیگری جهت روشنتر شدن داشته باشیم. 300000 دلار وام با بهره ثابت مثلا 3 درصد قسط ماهانه ای برابر 1261 دلار خواهد داشت. حال اگر نرخ را به 3.25 درصد افزایش دهیم قسط ماهانه حدود 1302 دلار خواهد شد که 40 دلار تفاوت دارد.

حال اگر به جای نرخ ثابت، از نرخ شناور استفاده کنیم که در حال حاضر از 1.95 تا 2.5 درصد متغییر است و مثلا با 2.5 درصد محاسبه خود را انجام دهیم قسط ماهانه حدود 1183 دلار خواهد بود که با افزایش یک چهارم درصد قسط ماهانه حدود 1222 دلار یعنی 38 دلار بیشتر خواهد شد که باز ملاحظه می فرمایید که بسیار اندک است.

نظر نگارنده آن است که این افزایش نرخها، حتی اگر باز هم یک بار و چند بار دیگر افزایش یابد تاثیر چندانی بر بازار نخواهد گذاشت. مسئله اصلی برای دریافت وام در حال حاضر برای اکثر همشهریان محترم اثبات درآمد لازم برای بانکهاست بخصوص با قیمت های بالای یک میلیون دلار که برای یک وام مثلا یک میلیون دلاری به بالای 200000 دلار درآمد سالانه خانواده نیاز است که برای بعضی همشهریان اثبات آن مقدور نیست.

در حال نگارش مطلب، شهروندی با نگرانی تلفن فرمودند که بیش از یک ماه است به مشاوری برای دریافت وامشان مراجعه و هنوز پاسخی دریافت نکرده اند اگر چه بیش از 50 درصد قیمت خریدشان را پیش پرداخت دارند.

مشاور مورد اشاره پرونده ایشان را با وجود اطلاع از نداشتن مدارک اثبات درآمد به بانک ارجاع کرده و هنوز هم پاسخی به ایشان نداده است.

خواهش می کنم توجه داشته باشید که دریافت جواب آری و یا نه از بانک نباید حداکثر از یک هفته تجاوز کند زیرا عموما بانکها 24 ساعته پاسخ می دهند مگر آنکه مدارکی بخواهند که وجود نداشته باشد.

برای کسانی که پنجاه درصد و یا بیشتر پیش پرداخت دارند یک بانک معمولا بدون درخواست مدارک اثبات درآمد و فقط با تایید شفاهی درخواست کننده وام مبنی بر داشتن درآمد وام شما را تصویب می کند البته با بهره ای اندکی بیشتر از نرخ بانک.

آرزو دارم همه شهروندان صاحب خانه های خود باشند. اگر در مورد دریافت وام خود سئوالی دارید تلفن 5825ـ821ـ416 نگارنده بدون هیچ تعهدی در اختیار شماست.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19