پربازدید

ویدیو

کووید-19

تئاتر در خدمت مبارزه با ناهنجاریهای ذهنی

نمایشنامه ای اصل برای زدودن بدگمانی هایی (استیگما) که نسبت به بیماریهای ذهنی وجود دارد.

سفری به دنیای زن جوانی که در سنین بیست و چند سالگی با ناهنجاری وسواس OCD مبارزه می کند.

Living with Olivia Cadence Donovan is a play that strives to bring theatre to the audience in an educational, frank portrayal in hopes of creating honest and respectful dialogue while simultaneously creating allies for communities that are stigmatized and inadequately portrayed in the entertainment industry.

When: Every Now until January 25, 2020

Where: Young Centre of Performing Arts

50 Tank House Lane

Cost: $25 – $35

Reservations / Advance Tickets are required

Online: tickets.youngcentre.ca

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=110479بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19