پربازید

ویدیو

کووید-19

بیمه گروهی یا بیمه شخصی؟

در ادامه بحث مان در مورد ضرورت داشتن بیمه عمر شخصی و دلایل آن که مفصلاً مورد بحث قرار گرفته، این هفته هم مجدداً تصمیم دارم از زاویه ای دیگر به این بحث بپردازم.

اخیراً موارد زیادی مشاهده می شوند از کسانیکه از پوشش بیمه گروهی خارج شده اند، حال یا به دلیل استعفا، بازخرید یا هر دلیل دیگر.

ببینیم چه اتفاقی افتاده:

سالها پیش وقتی آقای X در شرکت Y مشغول به کار شد، یکی از دلایل وی برای شروع به کار در آن شرکت وجود مزایای گروهی 

(Group Benefit) بود، مثل بیمه دارو و درمان و حتی بیمه عمر گروهی زیرا این شرکتها می توانند همه هزینه های ناشی از مزایای گروهی را در مالیات سالانه شان گزارش نموده و آنها را به اصطلاح Claim کنند. بیمه عمر هم معمولاً دو یا سه برابر حقوق دریافتی سالانه تا سقف مشخصی را می پوشاند و بعضی اوقات به دلیل نیاز به شخصی مثل آقای X مبلغ مشخصی مثلاً 500 هزار دلار هم در بیمه اش قید می کنند و چون این بیمه ها نیاز به آزمایشات پزشکی برای قبول شدن از طرف شرکت بیمه ندارد، آقای X با کمال میل حاضر می شود این بیمه را دریافت نموده و در بیشترموارد حتی سهمی از آن را هم پرداخت کند.

در همین زمان یک مشاور بیمه به آقای X مراجعه کرده و به او پیشنهاد داشتن بیمه عمر می کند، ولی ایشان اظهار می کنند که: نه خیلی متشکرم چون من از طرف شرکتی که در آن کار می کنم بیمه عمر دارم؛ و از داشتن آن به خود بالیده و پیشنهاد مشاور را برای داشتن بیمه شخصی رد می کند.

ولی ایشان بطور ناگهانی که در کانادا معمول هم هست بازخرید یا Lay off میشود و بعد نامه ای دریافت می کند که به دلیل ترک شرکت، از این تاریخ مزایای گروهی و بیمه عمر با ما ندارید ولی یک ماه وقت دارید تا اگر مایلید آنرا ادامه دهید با شرکت بیمه مربوطه تماس بگیرید تا بتوانید آنرا بدون آزمایشات پزشکی ادامه دهید ولی نه همان مقدار، بلکه بسیار کمتر از آن و تازه نوع خاصی از بیمه، ولی اگر مایلید سقف آنرا حفظ نمائید باید حتماً آزمایشات پزشکی را انجام داده و منتظر بمانید تا ببینید از طرف شرکت بیمه پذیرفته میشوید یا نه.

مشکل چیست؟ این است که آقای X در این سن با چربی و فشار خون بالا و شاید هم کمی اضافه وزن و…..اگر بخواهد همان 500 هزار دلار پوشش را داشته باشد که اینروزها پوشش بالایی هم نیست، آیا مورد قبول واقع خواهد شد؟ و در صورت قبولی چقدر باید بپردازد؟

و در همین زمان آقای X به یاد کسی می افتد که سالها قبل به او توصیه کرده بود که علی رغم داشتن بیمه عمر گروهی برای خود بیمه شخصی خریداری کنـد و بعـد سری از تأسـف تکان می دهد.

بله متأسفانه داشتن بیمه عمر گروهی در شروع بسیار خوشایند به نظر می آید، در زمینه داشتن پوشش دارو و درمان بحثی نیست، ولی در مورد بیمه عمر چطور؟

نکاتی که باید بدانیم این است که:

– برای داشتن بیمه عمر گروهی معاینات پزشکی انجام نمی شود(عیب).

– بیمه عمر گروهی از یک شرکت به شرکتی دیگر قابل جابجایی نیست (عیب).

– در صورت ترک یک شرکت و علاقه به داشتن سقف بیمه یکسان و یا بیشتر، باید معاینات پزشکی انجام شود که متأسفانه گاهی حتی برای 50 هزار دلار هـم شخص به دلیل پزشکی رد می شود (عیب).

ـ بیمه عمر شخصی و بخصوص خریداری آن در جوانی متعلق به شخص است نه به یک شرکت، مسلماً با توجه به سقف بیمه آزمایشات انجام شده و در تمام طول عمر معتبر بوده و با جابجایی شخص ارتباط ندارد (حسن)

به یاد مثل معروف خودمان می افتم که : «سیلی نقد به از حلوای نسیه!»

بله، بیمه عمر گروهی حلوای نسیه است که از شیرینی آن فقط تا موقعی می توان استفاده کرد که شخص قبل از ترک شرکت محل کار خود فوت کند! ( که کمتر اتفاق می افتد) تازه اگر پوشش کافی داشته باشد که در 98 درصد موارد اینطور نیست.

ولی بیمه عمر شخصی که پذیرفتن داشتن آن متأسفانه در بین ما به خوبی جا نیافتاده ، یکی از موارد جدی است که هر چه زودتر و تا جوانتر و سالمتر هستیم، بهتر است به فکر تهیه آن باشیم.

مثالی ساده از پرداخت ماهانه برای یک فرد جوان در مقایسه با شخص مسن تر برای مبلغ 500 هزار دلار بیمه به وضوح روشن کننده مسئله است.

زن مرد سن

22 دلار 25 دلار 35

24 دلار 34 دلار 40

34 دلار 52 دلار 45

54 دلار 78 دلار 50

97 دلار 133 دلار 55

162 دلار 224 دلار 60

همانطور که ملاحظه می کنید، تفاوت بسیار است ضمن اینکه اینها نرخ یک فرد غیرسیگاری و استاندارد می باشد. مسلماً با سقف پوشش متفاوت به ارقام متفاوتی خواهیم رسید.

امیدوارم هشداری که می دهم بخصوص برای جوانترها، جای تأمل و تفکر داشته و بدانند که حتی اگر مجرد هستند، روند یک زندگی سالم یعنی ازدواج، داشتن فرزند، صاحب خانه شدن و اندوختن دارایی، همه و همه نیاز به یک پیش بینی عاقلانه دارد و اگر افراد فقط به بیمه عمر گروهی شان بسنده کرده اند وقت آن است نگاهی دوباره به آن بیاندازند و مشاوره ای دیگر داشته باشند.

****

مهندس فرحنازجاهد 
Member of Million Dollars, Round Table -MDRT  کارشناس ارشد بیمه، مشاور در سرمایه گذاری های تضمینیبیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19