پربازید

ویدیو

کووید-19

بیمارستان وینزور ۵۷ تن از کارکنانش را به علت واکسینه نشدن اخراج کرد

یکی از بیمارستانهای جنوب انتاریو ۵۷ تن از کارکنانش را به علت خودداری از واکسیناسیون اخراج کرد

بیمارستان وینزور Windsor Regional Hospital گفت تعداد این افراد در مقایسه با تعداد کارکنانی که خود را واکسینه کرده اند بسیار ناچیز است.

این بیمارستان گفت ۴۱۵۵ نفر از کارکنان و متخصصانش خود را واکسینه کرده اند که برابر است با ۹۸.۵  درصد کل کارکنان این بیمارستان.

درصد واکسینه شدگان در میان نرسهای این بیمارستان ۹۹ درصد است.

این بیمارستان گفت ۳۲ نفر از کارکنان اخراج شده از نیروهای کلینیکی و ۲۵ نفر غیر کلینیکی بوده اند.

این بیمارستان در ماه سپتامبر گفته بود کارکنانی که تا پنجشنبه ۷ اکتبر حداقل یک دوز واکسن را نزده باشند اخراج می کند (به جز آنهایی که معافیت پزشکی و مشابه آن داشته باشند.)

دکتر کایران مور مسئول ارشد بهداشت عمومی انتاریو روز پنجشنبه از اینکه درصد بالایی از نیروهای بهداشت و درمان خود را واکسینه کرده اند ابراز خشنودی کرد.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19