پربازدید

ویدیو

کووید-19

بیمارستان اورنجویل انتاریو به علت کمبود پرستار از کارکنان آشپزخانه کمک خواست

بیمارستان اورنجویل انتاریو به دلیل کمبود نیرو، کارکنان آشپزخانه را برای جبران کمبود نرسها به کار گرفت.

اتحادیه کارکنان بخش بهداشت و درمان که بیش از ۶۰ هزار عضو دارد به شبکه خبری سی تی نیوز گفت وضعیت چنان وخیم است که جمعه گذشته بیمارستان اورنجویل از کارکنان آشپزخانه برای پرستاری از بیماران کمک گرفته.

شارلین استوارت Sharleen Stewart رئیس اتحادیه SEIW گفت: «سالهاست که ما زنگها را به صدا در آورده و درباره کمبود پرستار هشدار داده ایم، ولی دولت این هشدارها را نادیده گرفته و حالا بیمارستانها عملاً به حال خود رها شده اند.»

کمک برای سه روز

این اتحادیه گفت بیمارستان مذکور روز جمعه با ارسال ایمیل از همه کسانی که می توانند کمک کنند، در هر سمتی که هستند، خواست که برای سه روز کمک کنند.

اتحادیه مذکور این اقدام را چالشی خوانده و گفته این دسته از کارکنان بیمارستان برای امور پزشکی آموزش ندیده اند.

بنا به گفته رئیس اتحادیه، نرسهای بیمارستان به این اتحادیه گفته اند که وقتی این نیروها (کارکنان آشپزخانه و نظایر آن) به کمک می آیند، آنها (نرسها) نمی دانند که با این نیروها چکار کنند و از آنها چگونه استفاده کنند.

رئیس بیمارستان اورنجویل گفت که این بیمارستان به اندازه کافی نیرو دارد و هرگز از کارکنان بدون گواهی نخواسته که به کارهای پرستاری بپردازند بلکه از آنها برای کمک به نرسها در مواردی مثل بردن بیماران به بخشهای عکسبرداری و یا ترخیص، و یا برای تغذیه بیماران استفاده می شود.

در حال حاضر تقریباً پنج درصد کارکنان و پزشکان و ماماهای این بیمارستان به علت بیماری کووید یا برای قرنطینه غایب هستند.

اورنجویل با ۳۰ هزار جمعیت شهر کوچکی است در جنوب مرکزی انتاریو.

آخرین اخبار تورنتو و کانادا را هر روز در خبرنامه سلام تورنتو دنبال کنید.بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19