پربازدید

ویدیو

کووید-19

بیش از نیمی از کاناداییها سلطنت را منسوخ می دانند

به نظر می آید که مصاحبه شاهزاده هری و همسرش مگان با اپرا وینفری، تاثیر منفی عمیقی بر کاناداییها داشته.

قائم مقام موسسه نظرسنجی  «لجر»  واکنش کاناداییها را ضربه ای به سلطنت و طرفداران سلطنت توصیف کرد. کریستین برگ Christian Bouque قائم مقام موسسه نظرسنجی Legar بعد از انجام این نظرسنجی گفت: ”تا چند هفته پیش، چنین چیزی قابل تصور نبود.“ این نظرسنجی نشان می دهد که 53 درصد از پاسخ دهندگان معتقدند که سلطنت بریتانیا جایی در قرن بیست و یکم ندارد.

بیش از نیمی از کانادایی ها گفته اند که سطنت بریتانیا ترتیب کهنه ای است که کانادا باید آن را رها کند.

فقط یک سوم شرکت کنندگان در این نظرسجی خواهان حفظ این میراث بوده اند.

همسویی با هری و همسرش

به موجب این نظرسنجی 59 درصد پاسخ دهندگان بیشتر با هری و مگان احساس همسویی می کنند، و فقط 26 درصد گفته اند که بیشتر با خانواده سلطنتی احساس همسویی می کنند. این نظرسنجی به صورت آنلاین در فاصله 12 تا 14 مارچ انجام شده و در آن نظرات 1512  نفرجمع آوری شده. برای این نظرسنجی نمی توان ضریب خطایی مشخص کرد زیرا در اینترنت انجام شده.

مگان همسر هری در اوایل ماه مارچ در مصاحبه با اپرا وینفری مجری تلویزیونی معروف آمریکا گفت که هنگام حاملگی اش، یکی ازاعضای خانواده سلطنتی از او پرسیده  که رنگ پوست فرزند مگان چقدر تیره خواهد بود؟ مگان همچنین گفت که فکر خودکشی به سرش زده بود. پنجاه و دو درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفته اند که اظهارات این زوج گویای مشکل اساسی در نهاد سلطنت است.

facebook @MeghanDuchessOfSussex

بعضی دیگر از نتایج نظرسنجی

  • چهل و سه درصد از پاسخ دهندگان گفته اند که اتفاقات اخیر گویای دیدگاههای نژادپرستانه خانواده سلطنتی بریتانیا است.
  • در استان کبک، 71 درصد پاسخ دهندگان سلطنت بریتانیا را منسوخ  و از دور افتاده می دانند.

به گفته قائم مقام موسسه Legar حتی اگر نظر کبکی ها را کنار بگذاریم، هنوز حدود نیمی از کانادایی ها می پرسند که آیا اساسا ما در کانادا به خانواده سلطنتی نیازی هست؟

نظرسنجی قبل از مصاحبه

به گزارش کندین پرس در یک نظرسنجی که در تاریخ پنجم تا هفتم فوریه انجام شده بود (قبل از مصاحبه هری و مگان)، 46 درصد کانادایی ها  سلطنت را پدیده ای از دور خارج شده خوانده و گفته بودند کانادایی ها باید از این رابطه خارج شوند.

چه کسی به جای سلطنت؟

در نظرسنجی دیگری در پاسخ به این سوال که جای سلطنت را چه کسی باید پر کند، نظرات کانادایی ها متفاوت است:

  • 36 درصد گفته اند که نخست وزیر باید رئیس کشور محسوب شود.
  • 16 درصد ترجیح داده اند که کانادا به صورت جمهوری در اید.
  • –          20 درصد گفته اند که ترتیب کنونی را ترجیح می دهند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=141860بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19