پربازدید

ویدیو

کووید-19

بیشترین قبض جریمه پارکینگ در تورنتو در این چند محل صادر شده

در سال گذشته که به سال پندمیک معروف است ساکنان تورنتو چقدر قبض جریمه پارکینگ گرفته اند؟

روز دوشنبه در رسانه ها اعلام شد که در سال 2020، جمعا 1.4 میلیون قبض جریمه پارکینگ در تورنتو صادر شده که 37 درصد کمتر از سال قبل بوده.

روزنامه تورنتو استار با تحلیل داده های واحد اجرای مقررات پارکینگ در تورنتو، به این نتیجه رسیده که احتمال دریافت قبض جریمه پارکینگ در بیمارستان عمومی نورت یورک North York General Hospital از تمامی نقاط دیگر تورنتو بیشتر است.

پس از آن محل صخره های معروف تورنتو در اسکاربرو Bluffer’s Park قرار دارد.

دانشگاه یورک، و بیمارستان سانی بروک در خیابان بی ویو از دیگر مراکز هستند که تعداد جریمه پارکینگ صادر شده در آنها بسیار بالاست.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=152066بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19