پربازدید

ویدیو

کووید-19

بیست درصد مردم انتاریو معتقدند که هرگز نمی توانند بازنشسته شوند

یک نظرسنجی جدید نشان می دهد که اکثر ساکنان انتاریو نگران پوشش هزینه های روزانه خود هستند و تقریبا نیمی از آنها می گویند که افزایش هزینه ها مانع از پس انداز آنها برای دوران بازنشستگی می شود.

نظرسنجی انجام شده توسط Forum Research نشان می‌دهد که 81 درصد افراد حاضر در نظرسنجی نگران پوشش هزینه‌های روزانه از جمله موادغذایی، اجاره و اقساط وام مورگیج خود هستند.

همچنین 44 درصد افراد بر این باورند که هزینه‌های بالای زندگی مانع از پس‌انداز آنها برای آینده می‌شود و از هر 5 نفر (20 درصد) یک نفر معتقد است که هرگز نمی تواند بازنشسته شود.

تقریباً یک چهارم پاسخ دهندگان عنوان کردند که برنامه ای برای بازنشستگی ندارند و بیش از نیمی از آنها پاسخ داده اند که نمی دانند چقدر پول برای بازنشستگی راحت نیاز است. تنها 17 درصد اعلام کردند که اگر در نهایت بازنشسته شوند، کیفیت زندگی آنها بهتر می شود.

به گزارش سیتی نیوز، مسائل مربوط به هزینه های زندگی برای کانادایی ها همچنان مورد توجه بوده و نظرسنجی های سیاسی نشان می دهد که طرفداری از لیبرال ها به دلیل ناتوانی آنها در کاهش قیمت ها، رو به زوال است.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=199955بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19