پربازدید

ویدیو

کووید-19

بیزنسهای تورنتو که بیش از پنج مبتلا داشته باشند تعطیل می شوند

نهاد بهداشت عمومی تورنتو به هر بیزنسی که پنج نفر یا بیشتر از کارکنانش در چهارده روزگذشته دچار ویروس کرونا شده باشند دستور خواهد داد که حداقل برای ده روز تعطیل کنند.

شهرداری تورنتو می گوید تعداد ابتلاها در محیط های کاری تورنتو رو به افزایش است و برای شکستن این روند، از این دستور استفاده خواهد شد.

در طول مدتی که این محیط های کاری تعطیل می شوند کارکنانش باید به  قرنطینه بروند.

بعضی از محیط های کاری  بهداشت و زیبایی و درمانی ، مدارس، مهدکودکها و واحدهای کاری که خدمات حساس و تعیین کننده ارائه می دهند ممکن است از انجام این دستور معاف شوند و مجبور نشوند به طور کامل تعطیل کنند.

جان توری شهردار تورنتو هدف از اجرای این دستور را جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در محیط های کاری عنوان کرد و گفت گونه های جهش یافته ویروس با سرعت در حال پخش هستند و برای همین از همه بیزنسها و مراکز کاری تورنتو خواسته می شود این دستور را اجرا کنند.

منطقه پیل نیز در همین روز دستور مشابهی  صادر کرد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=144356بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19