پربازدید

ویدیو

کووید-19

بیدار باش وزیر محیط زیست کانادا

در شرایطی که صدها آتش سوزی جنگلی در استانهای بریتیش کلمبیا، ساسکاچوان، مانیتوبا و انتاریو در جریان است، جاناتان ویلکینسون وزیر محیط زیست کانادا به کشور و کانادایی ها هشدار داد که از خواب بیدار شوند و برای مقابله با تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین دست به کار شوند.

وزیر محیط زیست گفت گرمایش زمین مسئله تاریخی نسل ماست. او از کانادایی ها خواست بر روی راه حلهای جهانی پافشاری کنند.

وضعیت در کانادا

در کانادا اکنون فقط استانهای آتلانتیک تا اندازه ای از آتش سوزیها دور هستند.

روز سه شنبه در انتاریو هوا آلوده به مه دود ناشی از آتش سوزیهای جنگلی شمال این استان بود.

در بریتیش کلمبیا و چند استان غرب کانادا صد ها آتش سوزی در جریان است.

در استانهای مرتعی کانادا نظیر مانی توبا، ساسکاچوان و آلبرتا کشاورزان دچار خشکسالی و کمبود آب و گرمای شدید هوا شده اند. این استانها مرکز تولید غلات و محصولات کشاورزی هستند.

کانادا از سه سو چسبیده به اقیانوسهاست. گرمایش زمین سبب آب شدن کوههای یخ و بالا آمدن آب اقیانوسها و به زیر آب رفتن سواحل می شود . همچنین آبزیان که یکی از منابع غذایی و اقتصادی کانادا هستند در معرض نابودی قرار می گیرند. آنهایی که با در آغوش گرفتن نوزادان و نوه و نتیجه هایشان قربان صدقه آنها می روند برای آینده آنها چه تدبیری اندیشیده اند ؟

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19