پربازدید

ویدیو

کووید-19

بیداد اوور دوز در شهرهای شمال انتاریو

از هر یک میلیون جمعیت انتاریو، ۱۷۶ نفر در سال ۲۰۲۲ به علت اوور دوز مواد مخدر جانشان را از دست داده‌اند.

در سال ۲۰۲۲ در مجموع ۲۵۲۱ مرگ ناشی از اوور دوز مواد مخدر در انتاریو به ثبت رسیده.

جمعیت انتاریو بالغ بر ۱۴.۵ میلیون نفر است.

بیشترین مرگ‌های ناشی از مواد اوپیوید، در شهرهای شمالی استان گزارش شده.

برابر گزارش پزشک قانونی انتاریو که هفته گذشته منتشر شد، در سال گذشته از هر یکصد هزار جمعیت ثاندربی ۷۷.۲ نفر به علت اوور دوز جانشان را از دست داده‌اند. این نسبت برای شهرهای سو سنت مری ۶۱.۱ نفر، سادبری بزرگ ۵۵.۴ نفر، تیمینس ۵۳.۵ نفر و در نورث‌بی ۵۳.۲ نفر بوده.

در شهر بری در شمال تورنتو از هر صدهزار نفر ۴۰.۶ نفر در سال ۲۰۲۲ جانشان را به علت اوور دوز از دست دادند.

در کل انتاریو، این نسبت برابر با ۱۷.۶ نفر در ازای هر یکصدهزار نفر بوده است.

با این حال تعداد مرگ‌های مرتبط با اوور دوز در انتاریو در سال ۲۰۲۲ (۲۵۲۱ نفر) نسبت به سال ۲۰۲۱ (۲۸۶۵ نفر) ۱۲ درصد کاهش داشته.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=183006بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19