پربازدید

ویدیو

کووید-19

بپا ایستادن ترودو در پارلمان به یاد 22 هزار جانباخته

جاستین ترودو نخست وزیر صبح  پنجشنبه 11 مارچ در صحن پارلمان به احترام و سپاس ایستاد؛ به احترام بیش از 22 هزار قربانی پندمیک کرونا در کانادا، و برای سپاس از کلیه نیروهای امداد و درمان، پرسنل نظامی و دیگر کسانی که برای مهار پندمیک و نجات بیماران قدم پیش گذاشتند و فداکاریها کردند.

ارین اتول رهبر حزب محافظه کار نیز از نیروهای امداد و درمان سپاسگزاری کرد ولی فرصت را غنیمت شمرد و به ترودو حمله کرد. او دولت لیبرال را به علت عقب ماندن واکسیناسیون عمومی مورد انتقاد قرار داد.

ایوز فرانسیس بلانش رهبر حزب بلاک کبه کوا نیز به فداکاری های نیروهای امداد و درمان اشاره کرد و تاکید کرد که بیشتر این فداکاران را زنان تشکیل می دهند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=141565بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19