پربازدید

ویدیوکووید-19

به فحشا کشاندن دختر 22 ساله

دو مرد ساکن تورنتو به اتهام قاچاق انسان (سکس) تحت پیگرد قرار گرفته و روز سه شنبه در دادگاه حاضر شدند.

یکی از این دو نفر متهم است که زنی را به مواد مخدر معتاد کرده، نام مستعار خود را بر بدن این زن خالکوبی کرده، و او را به فحشا کشانده. 

این دو متهم به آسیب زدن به این زن 22 ساله و تبلـغ کـردن آنـلاین او بـرای فروش سکس هستند.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19