پربازید

ویدیو

کووید-19

به عملیات نجات افراد احتمالا زنده از زیر آوار ساختمان فلوریدا پایان داده شد

با برگزاری یک دقیقه سکوت، به عملیات جستجوی افراد زنده از زیر آوار ساختمان ۱۲ طبقه میامی پایان داده شد. هر گونه امید برای یافتن زنده افراد از میان رفته و از این پس عملیات فقط برای بازیابی پیکرها از زیر آوار ادامه می یابد.

مسئولان در فلوریدا گفتند با گذشت دو هفته از ریزش ساختمان، امیدی برای یافتن افراد زنده وجود ندارد و عملیات فقط برای یافتن پیکر ناپدیدشدگان ادامه می یابد.

مراسم یک دقیقه سکوت چهارشنبه شب برگزار شد. تا صبح پنجشنبه تعداد رسمی قربانیان (کسانی که پیکرشان پیدا شده) ۵۴ نفر و تعداد ناپدید شدگان ۸۶ نفر بود.

چهار کانادایی در میان ناپدیدشدگان بودند که تاکنون پیکر یکی از آنها پیدا و نام او مشخص شده. وی اینگرید اینزوورت نام دارد که ۶۶ ساله و از ساکنان مونترال بود.

همسر او نیز جزو ناپدیدشدگان است و تاکنون پیکر او و دو کانادایی دیگر به دست نیامده.بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19