پربازدید

ویدیو

کووید-19

به علت افزایش تورم، نرخ بهره در کانادا به زودی افزایش می یابد

تازه ترین اطلاعات حاکی است که بانک مرکزی کانادا تا قبل از ماه مارچ و شاید در ماه ژانویه نرخ بهره را افزایش خواهد داد.

علت اصلی این تصمیم تورم بیسابقه است.

بانک مرکزی هفته گذشته نرخ بهره پایه را در رقم ۰.۲۵ درصد ثابت نگه داشت. نرخ بهره پایه از مارچ ۲۰۲۰ تاکنون در همین رقم ثابت مانده.

بانک مرکزی هفته گذشته گفته بود که نرخ بهره پایه را حداقل تا نیمه سال آینده افزایش نخواهد داد ولی در چند روز گذشته نظرش را تغییر داده و هشدار داده که افزایش نرخ تورم شدت گرفته و برای مدت طولانی تری ادامه خواهد یافت و به همین دلیل احتمال دارد در ماه ژانویه نرخ بهره پایه را افزایش دهد.

جلسه ادواری بعدی بانک مرکزی در ۲۶ ژانویه برگزار می شود و احتمالاً خبر افزایش نرخ بهره در آن جلسه اعلام خواهد شد.

بازار پولی کانادا احتمال می دهد که نرخ بهره پایه در سال آینده چهار بار افزایش یابد.

با این حال هنوز احتمال افزایش نرخ بهره در ماه ژانویه ۴۰ درصد است ولی در ماه مارچ صد درصد خواهد بود.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=159485بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19