پربازدید

ویدیوکووید-19

به دنبال مرگ دو کودک و مادرشان: مددکاران به دبستان حومه اتاوا فراخوانده شدند

مددکاران به یک مدرسه ابتدایی در حومه اتاوا فراخوانده شدند تا در کنار دانش آموزان باشند و آنها را از بهت حادثه ای که در نزدیک مدرسه شان افتاده خارج کنند.

بورد مدارس منطقه اتاوا- کارلتون می گوید که حتی پدر و مادران و معلمان ذخیره نیز روز سه شنبه 15 ژانویه به مدرسه آمدند تا کنار دانش آموزان باشند.

حادثه تکان دهنده از این قرار است که عصر روز دوشنبه، دو کودک و یک بزرگسال در خانه ای دو طبقه در نزدیکی این مدرسه، مرده پیدا شدند.

تا روز سه شنبه هنوز اسامی قربانیا اعلام نشده بود و پلیس مرگ این سه تن را مشکوک تلقی کرده و تحقیقات ادامه دارد.

به ‘فته همسایگان، قربانیان این واقعه، یک مادر، پسر 10 ساله و دختر 6 ساله او می باشند.

کندین پرس

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19