پربازدید

ویدیو

کووید-19

به خاطر دزدی از فروشگاه دستگیر شد، اما کمی بعد در سقوط از بالکنی در گذشت

جوان 29 ساله‌ای که از فروشگاهی در مونتریال دزدی کرده بود، ظاهرا از بالکنی خانه‌اش به پایین افتاده و جانش را از دست داده.

پلیس مونتریال این فرد را حوالی ساعت 2:30 بعد از ظهر پنجشنبه 30جولای به اتهام دزدی از فروشگاه دستگیر کرده بود.

به گفته واحد تحقیقات ویژه کبک، پلیس سپس این فرد را به خانه‌اش می برد تا مدارک شناسایی‌اش را بردارد.

پلیس مونتریال گفته وقتی این فرد را به آپارتمانش در طبقه چهاردهم می برد ظاهرا  وی به پلیس گفته مدارکش در کیسه‌ای در بالکنی آپارتمان است، و وقتی برای برداشتن آن به بالکنی می رود گفته شده که وی خودش را به پایین پرت می کند.

واحد تحقیقات ویژه پلیس کبک مشغول تحقیق و بررسی روی این پرونده است.

فقط در سلام تورنتو آنلاین بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19