پربازدید

ویدیو

کووید-19

«بهم رسانی سریعتر خانواده ها»

کریس الکساندر وزیر شهروندی و مهاجرت کانادا اعلام کرد که برنامه پذیرش پدر و مادرها و پدربزرگها ـ مادربزرگها
Parent and Grandparent Program -PGP مجددا از دوم ژانویه 2015 فعال خواهد شد.
کریس الکساندر در تأئید موفقیت این برنامه گفت که کانادا از سال 2012 تاکنون بیش از 70 هزار پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ را پذیرفته است که در طی دو دهه گذشته بالاترین رقم است.
وزیر شهروندی کانادا گفت که با اجرای برنامه «بهم رسانی خانواده ها» Family Reunification مدت زمان انتظارها حدود 54 درصد کاهش یافته است.
همچنین پدر و مادرها و پدربزرگها و مادربزرگهایی که می خواهند از اعضای خانواده خود در کانادا دیدن کنند، می توانند درخواست سوپر ویزا نمایند. تا به امروز حدود 45 هزار سوپر ویزا صادر شده و میزان موافقت با اپلی کیشن های سوپر ویزای بالای 80 درصد بوده است.
اپلی کیشن های برنامه PGP که قبل از دوم ژانویه 2015 دریافت شده باشد، مورد قبول واقع نخواهند شد.
برای کسب اطلاعات بیشتر و دستیابی به اپلی کیشن و راهنمایی های مربوطه، به وب سایت وزارت شهروندی و مهاجرت کانادا مراجعه کنید.
در سال 2015، حداکثر 5000 اپلی کیشن جدید (در صورتی که کامل باشند) پذیرفته خواهند شد. هر ماه نیز بیش از 1000 سوپرویزا در حال صدور است.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19