پربازید

ویدیو

کووید-19

بمب ساعتی بنام مالیات “TAX”

مطمئن باشید شما هم یکی از کسانی هستید که بمبی ساعتی به همراه دارد که در حال تیک تیک کردن است در حالیکه خودتان هم از آن خبر ندارید و در زمان معینی منفجر خواهد شد!! بله بمب ساعتی بنام مالیات .TAX اموال خود را از مالیاتها و فی ها حفظ کنید!!؟؟

آیا می دانستید که مالیاتها و فی های مربوط به انحصار وراثت (Probate) می تواند دارایی شما را تا 50 درصد کاهش دهد؟
بله این همان بمب ساعتی است که شما ندانسته دکمه آن را زده و به راه انداخته اید که پس از «خدای نکرده فوت شما» منفجر خواهد شد و نیمی از اموال شما را با خود خواهد برد. درست مثل اینستکه سرمایه و دارایی های ما (منقول و غیرمنقول) در هنگام فوت فروخته شوند.

مگر اینکه بخشی ازآن به همسری که در قید حیات است منتقل (Roll over) شوند تا بخشی از هزینه نیز در آینده و پس از فوت نفر دوم بررسی، برآورد و پرداخت شود.

مالیات حاصل از این نقل و انتقال میتواند بسیار سنگین و جدی باشد ضمن اینکه بستگی به تعیین نمودن وراث و اینکه در چه استانی زندگی می کنید نیز دارد.

چه چیزهایی شامل مالیات خواهند شد؟
در واقع هر دارایی که پس از فوت همسر اول بدون محاسبه و کسر مالیات به نفر بعد منتقل شده بود و مالیات آن به دلیل این انتقال به تعویق افتاده بود Differed در صورت فوت نفر دوم کاملاً شامل مالیات خواهد شد.

این موارد شامل حساب پس انداز بازنشستگی و حسابهای وابسته به آن (RRIF و RRSP) پول نقد و ضمناً 50 درصد بهره ها و ارزش افزوده سرمایه ها و دارایی های دیگر و املاک خواهند بود.

پیچیدگی مسائل مالیاتی در چنین مواقعی بسیار مهم و قابل توجه می باشند. در استانهایی با هزینه بالای انحصار وراثت (Probate Fee) مثل انتاریو، نوااسکوشیا و بریتیش کلمبیا این فی ها میتوانند دارایی های شما را باز هم بیشتر و بیشتر تقلیل دهند.

همانطور که اشاره کردم در کانادا میتوان ملک را مستقیماً به همسر و یا پارتنر خود واگذار کرد بدون اینکه در این مرحله مالیات داده شود (البته نه همه آنها را) حتی حسابهای رجیستر شده مثل RRSP را می توان منتقل کرد ولی در واقع مسئولیت و ضرر ناشی از مالیات و فی ها را به بعد از فوت آنها منتقل می کنیم.

در نتیجه پس از فوت نفر دوم باید مالیات بسیار زیادی پرداخت شود که منجر به فروش دارایی ها برای پرداخت آن میگردد و متأسفانه احتمال زیادی دارد که وضعیت مارکت در آن هنگام خیلی بر وفق مراد نبوده و پایین بودن قیمتها و ارزش دارایی ها موجب فروشی همراه با ضرر باشد و دیده شده که فروش آنها به آسانی که تصور می رفته نیست و در این حالت بازماندگان برای حفظ دارایی ها مجبور به تهیه پول زیاد یا وام برای پرداخت مالیات خواهند بود.

انتخاب بهتر
لازم است بدانید که بیمه عمر در این کشور تنها وسیله ای است که می تواند دارایی شما را بطور مؤثری به نفع بازماندگان حفظ و مصون نماید. زیرا تنها چیزی است که شامل مالیات و انحصار وراثت Probate نمی شود.

بجای فروختن دارایی ها و یا وام (قرض) گرفتن پول به منظور پرداخت هزینه های انحصار وراثت و مالیات با هدف حفظ اموال و دستاوردهایمان میتوان از نوع خاصی بیمه که هر دو همسر را پوشش می دهد استفاده نمود.

در این نوع قراردادهای بیمه هر دو نفر تحت پوشش هستند و مبلغ بیمه در صورت فوت نفر دوم و به منظور پوشاندن هزینه مالیات ها، انحصار وراثت، دیونی که برگردن داشتیم، قروض و وامهایمان و تمامی هزینه های دولتی نقل و انتقال می تواند مورد استفاده قرار گیرد در نتیجه دارایی ها با مقرون به صرفه ترین روش دست نخورده باقی می مانند. و این یکی از مؤثرترین راهها برای برنامه ریزی به منظور حفظ دارایی ها می باشد که دیر یا زود باید به آن توجه جد ی و در مورد آن اقدام نماییم زیرا همه با آن مواجه خواهیم شد.

لطفا به این نکات توجه کنید. موفق باشید

مهندس فرحنازجاهد
Member of Million Dollars
Round Table -MDRT
کارشناس ارشد بیمه ، مشاور
در سرمایه گذاری های تضمینیبیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19