پربازدید

ویدیوکووید-19

«بلک بری» فیسبوک را به دادگاه می برد

بلک بری می گوید فیس بوک و دو زیر مجموعه آن اینستاگرام و What’sApp را به دادگاه کالیفرنیا می برد زیرا ـ طبق ادعای بلک بری ـ چند تولید فکری آن که در آمریکا به ثبت رسیده را بدون اجازه مورد استفاده قرار داده اند.

بلک بری که ستاد مرکزی آن در واترلوی انتاریوست می گوید چند اپلی کیشن متعلق به فیس بوک از هفت تولید فکری بلک بری که در آمریکا به ثبت رسیده اند بهره برداری بدون مجاز کرده اند.

کمپانی کانادایی بلک بری گفت فیسبوک را به اتهام تعدی به «تولیدات فکری» خود infringement of intellectual property به دادگاه می کشاند.

بلک بری در بیانیه خود می گوید چندین سال تلاش کرده مسئله را از طریق مذاکره با فیس بوک حل کند ولی حالا تصمیم گرفته برای حفظ حقوق سهامدارانش مسئله را از طریق حقوقی حل کند.

این بیانیه توضیح بیشتری درباره جزییات تعدی ادعا شده نمی دهد.

بلک بری در طول سالها بارها بر سر حقوق تولیدات فکری و ایده های ثبت شده خود patent rights با کمپانی های دیگر مبارزه کرده. این قبیل دعاوی میان کمپانی های تکنولوژیک خیلی رایج است که اگر در دادگاه به اثبات برسد به جرایم مالی یا پرداخت حقوق مربوطه و یا توافقات دیگر منجر می شود.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19